SFS
Uitnodiging ALV 12 juli 2014

Uitnodiging ALV 12 juli 2014

Uitnodiging algemene ledenvergadering 12 juli 2014

Geachte leden van de Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 12 juli a.s. bij de fam. Slingerland te Wijhe (voor een routebeschrijving, kijk op internet of neem contact op met één van de bestuursleden).

Na de vergadering en het middagprogramma, is de gelegenheid om een hapje mee te eten in de vorm van een barbeque.
De koffie staat klaar om 10.00u en de vergadering begint om 10.30u.

Agenda algemene ledenvergadering 12 juli 2014:

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Verslag van de algemene ledenvergadering van 25 mei 2013

4.    Jaarverslag secretaris (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)

5.    Jaarrekening en begroting penningmeester (worden tijdens de vergadering uitgereikt)

6.    Kascommissie

7.    Bestuurssamenstelling: vacature penningmeester

8.    Vaststelling contributie 2015

9.    Website

10.  Bedrijfsbezoeken + keuringen

11.  Discussie zwoeger- en scrapiebeleid

12.  Besluit aanpassing fokreglement

13.  Wat verder ter tafel komt

14.  Rondvraag

15.  Sluiting

De sluiting van de vergadering zal circa 12:30 uur zijn. Daarna is er gelegenheid om uw lunch te nuttigen (deze dient u zelf mee te nemen).

Na de lunch zal het middagprogramma bestaan uit 2 onderdelen:

1)      De dierenarts van de fam. Slingerland komt op bezoek om uitleg te geven over het verzorgen van schapen en (het bevorderen van) hun gezondheid. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn weidebeheer/ preventief ontwormen en het voorkomen en genezen van voorkomende ziektes.

2)      Na een korte pauze neemt Leo van Nimwegen het stokje over. Hij zal een uitleg geven over ons nieuwe dierregistratiesysteem, DAS-online. Stapsgewijs zal hij uitleggen hoe het programma door de leden gebruikt kan (/dient te) worden en welke mogelijkheden dit programma biedt.

Het middagprogramma zal rond 16.00u zijn afgerond.

Daarna wordt de barbecue aangestoken en is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar na te praten.

Vanuit organisatorisch oogpunt stellen wij het zeer op prijs als u laat weten of u wel of niet aanwezig bent op de ALV en of u ook blijft barbecueën (voor de bbq wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd).

U kunt u aan- of afmelden via [email protected]

Wij hopen u zaterdag 12 juli te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur,
Meindert Bouta – secretaris SFS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *