SFS

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap, gevestigd te Lochem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08092068. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 • lid wordt/bent van Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap;
 • zich opgeeft voor onze nieuwsbrief;
 • een advertentie op onze website plaatst;
 • via het contactformulier contact met ons opneemt.

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • overige gegevens gerelateerd aan het houden van/fokken met Skudde schapen (zoals UBN).

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

 • het lidmaatschap te effectueren;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • aanleggen en bijhouden van een stamboekregister.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op grond van:

 • het uitvoering geven aan de overeenkomst (lidmaatschap);
 • uw ondubbelzinnige toestemming;

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met ons via [email protected] voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

DERDEN
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

MELDING AAN BETROKKENE
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

COOKIES
Wij maken gebruik van cookies voor een correcte werking van de website en het registreren van het bezoekersgedrag. Door bezoek- en klikgedrag op de website te analyseren kunnen wij deze verder optimaliseren om u beter van dienst te zijn. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics en de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Dit betekend dat wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Google, de laatste cijfers van het IP-adres hebben gemaskeerd, gegevens delen met Google of derden hebben uitgezet en geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Voor het laatst bijgewerkt: 28 mei 2018