SFS
Oproep: registreer uw ooien van onbekende herkomst!

Oproep: registreer uw ooien van onbekende herkomst!

Tijdens de ALV van 16 mei jl. heeft het bestuur aangekondigd het bestaande tarief voor het inschrijven van ooien waarvan de herkomst onbekend is (de zogenoemde ‘potentiële hulpstamboek dieren’) met ingang van 2025 daadwerkelijk weer te gaan innen. Dit tarief van € 2,25 per ooi hebben we de laatste jaren niet in rekening gebracht. Nadat deze ooien zijn ingeschreven in de dierregistratie, kunt u deze ter keuring aanbieden en zo met hun nageslacht bijdragen aan de diversiteit en instandhouding van ons ras.

Oproep aan de leden: heeft u ooien in uw kudde aanwezig die nog niet in DAS zijn geregistreerd, dan heeft u tot eind van dit jaar om dit kosteloos te laten doen door de dierregistratie. Hiervoor graag contact met hem opnemen.

Ook voor Skudde houders/fokkers die geen lid zijn van de vereniging, is bovenstaand relevant.  Tijdens de ALV op 29 juni 2023 hebben de leden namelijk ingestemd met twee wijzigingen in de contributie:

  1. Het ooiengeld, gebaseerd op het aantal volwassen ooien dat op 1 januari op de stallijst staat, heeft een bovengrens gekregen. Dit betekent dat een lid maximaal voor 20 ooien het ooiengeld verschuldigd is. Er zijn een aantal relatief grootschalige houders/fokkers van Skuddes actief in Nederland die hebben aangegeven niet lid te worden van onze vereniging mede vanuit financieel oogpunt. Omdat het een kwalijke zaak is voor de toekomst van ons schapenras en onze vereniging wanneer enthousiaste Skudde liefhebbers om financiële redenen besluiten geen lid te worden, willen we hiermee voor hen de drempel verlagen om lid te worden.

Oproep aan houders/fokkers van Skuddes die niet lid zijn van de SFS: word lid!

Als je vragen hebt neem dan contact op met een van de bestuursleden. We hebben elkaar nodig om dit prachtige sterke sobere schapenras in stand te houden.

  • Er is een donateur tarief geïntroduceerd. Hierdoor wordt het voor (oud) leden en geïnteresseerden laagdrempeliger om als donateur aan onze vereniging te worden verbonden. Voordeel voor de vereniging is dat er op diverse fronten (zoals bij dierregistratie en communicatie) een beter onderscheid kan worden gemaakt naar leden en donateurs.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *