SFS

Dierregistratie

Alle leden van de SFS hebben een account voor het dierregistratiesysteem DAS-Online. U kunt hier inloggen in het dierregistratiesysteem om de gegevens van dieren en leden te raadplegen en de eigen gegevens te muteren. Voor alle voorkomende vragen over de dierregistratie kunt u contact opnemen met de stamboekadministratie.

Het DAS-Online systeem is een online dierregistratie, wanneer u mutaties opgeeft worden deze direct verwerkt. Het is daarom belangrijk dat u altijd goed controleert of de door u opgegeven mutaties correct zijn, voordat u deze bevestigd.

Het systeem bevat een koppeling naar I&R Dieren, u kunt er voor kiezen om uw mutaties automatisch door te laten sturen naar deze database. Ook kunt u eenvoudig raadplegen welke gegevens in de I&R Dieren database zijn opgenomen. Met de koppeling met de I&R Dieren database maken we het onze leden gemakkelijker om aan de verplichting voor het tijdig melden van mutaties te voldoen. U hoeft niet langer mutaties bij de SFS én I&R Dieren aan te leveren.
NB: Ongeacht facilitering door de SFS, is het tijdig melden van mutaties aan I&R Dieren te allen tijde de verantwoordelijkheid van de dierhouder zelf!