SFS

Geschiedenis

Begin jaren ’90 kwam schapenhouder Koen Dieker voor het eerst in aanraking met het oerras “Skudde”. In een Duitse publicatie over schapenrassen, uitgebracht ter gelegenheid van de Grüne Woche in Berlijn, werden ook de Skuddes behandeld. Hij raakte met name door de grootte van het ras en het uiterlijk van de schapen geïnteresseerd aangezien hij al fokte met Ouessanten, het kleinste schapenras ter wereld, en in de Skuddes grote gelijkenis met de Ouessanten zag. Hij wilde meer weten over de Skuddes en legde contact met de Duitse Skuddevereniging. Het ras bleek bijna uitgestorven te zijn; aangezien het ras niet interessant was voor de vleesproductie, waren veel Skuddes gekruist met vleesrassen. Via de Duitse vereniging werden een paar adressen van Skuddefokkers in Duitsland ontvangen en gezamenlijk met schapenkeurmeester en fokkerijdeskundige Henk Slaghuis werden enkele Duitse fokkers bezocht. Tijdens hun rondreis kregen beide heren een goede indruk van het Skudderas en zo ontstond het plan om een aantal Skuddeschapen aan te schaffen en naar Nederland te exporteren. Deze plannen werden uitgevoerd en in 1993 arriveerden de eerste Skuddeschapen in Nederland. In totaal ging het om 9 witte ooien en 2 rammen, waarvan een deel bestemd was voor een andere schapenfokker, Eduard Brandsma.

De eerste lammeren vormden de  aanleiding tot het opstellen van een fokreglement en om te komen tot een zo raszuiver mogelijke Skudde was selectie op eigenschappen nodig. Door 5 personen is daarom in 1993 de “Fokkersvereniging Skuddeschaap” opgericht en is een rasbeschrijving inclusief fokreglement opgesteld waar Skuddes binnen deze vereniging qua uiterlijke kenmerken en afstamming aan moesten voldoen. In hetzelfde jaar zijn door twee leden nog enkele Skuddes naar Nederland geïmporteerd. Dit keer ging het naast witte, ook om bruine en zwarte dieren. In 1994 is de oprichting van de fokvereniging officieel gemaakt door het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement. De eerste jaren van de vereniging lag de nadruk sterk op het promoten van het ras bij een groter publiek en op het laag houden van de inteelt. Eind 1995 waren er rond de 100 stamboekdieren ingeschreven bij de vereniging en begin 1996 telde de vereniging ruim 24 leden. De vereniging heeft in die jaren haar stamboekerkenning gekregen, waarmee het een “officiële” fokvereniging werd.

De volgende oud-bestuursleden zijn als dank voor hun inzet voor de SFS en het Skuddeschaap benoemd tot erelid:
Dhr. E.J. Brandsma
Dhr. R.P. IJssennagger †
Dhr. M.H.A. Jansen
Dhr. D.W.J. Kwak
Mevr. A.H. Schoenmaker-Miedema
Mevr. H. Wilmans