SFS

Tarieven

Donateur (per jaar)€ 10,00
Inschrijfgeld € 4,50
Contributie (per jaar) € 25,00
Dierregistratie (per ooi/per jaar, peildatum 1 januari)

≤ 10 ooien€ 2,25
> 10 en ≤ 20 ooien€ 2,00
> 20 en ≤ 30 ooien€ 1,75
> 31 ooien€ 1,50


M
et ingang van 1 januari 2024:
Dierregistratie (per ooi/per jaar, peildatum 1 januari)

≤ 10 ooien€ 2,25
> 10 en ≤ 20 ooien€ 2,00
> 21 ooienieder volgende ooi is gratis

 

Geboorteregistratiegratis
Bij aankoop door de koper (per gekocht dier, voor overschrijving en stamboekpapier)gratis
Inschrijftarief herkomst niet aangetoond (per ooi, waarna keuring voor opname in hulpstamboek kan plaatsvinden)€ 2,25

Afstammingsbewijs gratis vanuit DAS
Stamboekbewijs (per dier, gewaarmerkt afstammingsbewijs incl. keuringsresultaat)€ 2,25

Stalplaat (bedrag overmaken o.v.v. ‘stalplaat + stalnaam’)€ 17,50*
Hekbord lange of korte versie (prijs excl. verzendkosten, bestellen bij secretariaat)€ 17,50*

*zolang de voorraad strekt

Rekeningnummer NL94RABO0115334467 t.n.v. Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap