SFS

Tarieven

Inschrijfgeld € 4,50
Contributie (per jaar) € 25,00
Dierregistratie (per ooi/per jaar, peildatum 1 januari)

≤ 10 ooien€ 2,25
> 10 en ≤ 20 ooien€ 2,00
> 20 en ≤ 30 ooien€ 1,75
> 31 ooien€ 1,50

Geboorteregistratiegratis
Bij aankoop door de koper (per gekocht dier, voor overschrijving en stamboekpapier)gratis
Inschrijftarief herkomst niet aangetoond (per ooi, waarna keuring voor opname in hulpstamboek kan plaatsvinden)€ 2,25

Afstammingsbewijs gratis vanuit DAS
Stamboekbewijs (per dier, gewaarmerkt afstammingsbewijs incl. keuringsresultaat)€ 2,25

Stalplaat (bedrag overmaken o.v.v. ‘stalplaat + stalnaam’)€ 17,50*
Hekbord lange of korte versie (prijs excl. verzendkosten, bestellen bij secretariaat)€ 17,50*

*zolang de voorraad strekt

Rekeningnummer NL94RABO0115334467 t.n.v. Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap