SFS

Keuringsreglement

Uitgave: Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap.
Oostwold, mei 2015

1. Keuringsvoorwaarden
a. Ter keuring kunnen slechts dieren worden aangeboden die in de dierregistratie zijn opgenomen met de status “actief”.
b. De inzender van het dier moet ook de eigenaar zijn volgens de gegevens van de dierregistratie.
c. Dieren, geboren in het jaar van de keuring, worden niet tot de keuring toegelaten.
d. Zieke dieren of dieren met ziekteverschijnselen worden niet op het terrein/in het gebouw toegelaten.
e. De leden van de organisatiecommissie en de inspecteur zijn gemachtigd de registratienummers te controleren teneinde vast te stellen of de identiteit klopt met de opgave.
f. De inspecteur of leden van de organisatiecommissie zijn gemachtigd een dier, dat niet voldoet, uit te sluiten van de keuring.
g. Keuringen vinden plaats onder de op dat moment geldende wettelijke bepalingen.
h. Het deelnemen aan en het bezoeken van keuringen geschiedt op eigen risico.

2. Toiletteren
De dieren dienen rekening houdend met het dierenwelzijn 1x per jaar te worden geschoren of geknipt, van deze termijn mag gemotiveerd afgeweken worden indien de gezondheid van het dier gewaarborgd blijft. Wassen van de dieren is toegestaan. Het dier dient een goed verzorgde en gezonde indruk te maken. Het moet schoon zijn, ontwormd, behandeld tegen ongedierte (bijvoorbeeld schapenteken) en de klauwen dienen goed verzorgd te zijn.

3. Keuring
Er wordt gekeurd volgens de rasbeschrijving, zoals vastgesteld in de Ledenvergadering. Deze is aan dit reglement toegevoegd als bijlage 1 en tevens gepubliceerd op de website. De keuring wordt vastgelegd op het keuringsformulier, dat opgenomen is als bijlage 2.

4. Keuringsbalk
a. De keuring vindt plaats via een keuringsbalk met de uiteindelijke indeling in klasse A, AB, B+, B, B-
b. Een A-classificatie kan alleen gegeven worden aan dieren van drie jaar en ouder.
c. Indien een dier op één onderdeel minder dan de helft van de maximaal te behalen punten behaalt, is deze niet stamboekwaardig.

5. Stamboekstatus
Alle dieren in de dierregistratie zijn voorzien van een stamboekstatus:
N – niet gekeurde dieren
G – goedgekeurde dieren
H – goedgekeurde ooien, waarvan de Skudde-herkomst niet aantoonbaar is
V – twee jaar na goedkeuring vervalt de status van een ram en dient deze opnieuw gekeurd te worden
P – Pre-registratie, in afwachting van keuring voor H-status.
X – ‘P’ dieren, waarbij tijdens keuring is gebleken dat het geen Skuddes betrof.
O – Dieren waarbij tijdens keuring is gebleken dat deze onvoldoende stamboekwaardig zijn.

Nakomelingen van ooien uit het hulpstamboek kunnen, indien een goedgekeurde stamboekram is ingezet als vader, na goedkeuring worden opgenomen in het stamboek.

6. Keuringsuitslag
a. De keuringsuitslag wordt door de keurmeester onmiddellijk na de keuring aan de eigenaar van het dier meegedeeld.
b. De keurmeester draagt er zorg voor dat de keuringsresultaten worden doorgegeven aan de stamboekadministratie, die deze vervolgens in de dierregistratie verwerkt.

7. Wijzigingen
Tot wijzigingen of aanvullingen in dit reglement kan slechts besloten worden in de Ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van stemmen.

Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij enig verschil van mening omtrent de interpretatie van het reglement, beslist in spoedeisende gevallen het Bestuur. In andere gevallen beslist de Ledenvergadering.

 

Bijlage 1: Rasbeschrijving van het Skuddeschaap

Algemene raskenmerken
Het skuddeschaap behoort tot de zeldzame huisdierrassen. Het is een klein kortstaartschaap
dat zijn oorsprong heeft in Oost Pruisen, Polen en Litouwen. De skudde is een karaktervol
dier met een edel voorkomen.

De kop
De kop van de skudde is sprekend met een fijn, enigszins wigvormig neusbeen. Het schaap
heeft sprekende, levendige ogen. De kleine oren staan bijna horizontaal, iets naar boven
gericht op het hoofd. De kop is tot aan de oor aanzet behaard en vrij van wol.

De hals
De hals is kort tot middellang.

Rug, lendenen en staart
Middellange, sterke en vlakke rug, met enigszins neerbuigend bekken. Fijne ribben. De
voorhand is iets steil met een lange vrij diepe middenhand.
De staart is kort, bestaand uit 12-14 wervels. De staart is kort en deels bewold. De staartpunt
is bedekt met stekelhaar.

Schofthoogte
Ooien: 50-55 cm
Rammen: 50-60 cm

Gewicht
Ooien: 25-40 kg
Rammen: 35-50 kg

Benen en klauwen
Krachtig, droog beenderstel, bewold tot iets boven de knie. Goede, harde, vaste klauwen.

Vacht
De wol bestaat uit lange dekharen met daaronder een korte vacht met fijne zijdeachtige
wolvezels. Rammen hebben weelderige manen en baardharen. De rasvereniging streeft
zuivere kleuren na. De zuivere kleuren zijn wit, zwart, grijsblauw en goudbruin. Er komen
ook bonte kleur varianten voor. Onbewolde delen kunnen rood, grijs of zwart gepigmeerd
zijn.

Horens
De ooien zijn meestal hoornloos. Echter hoornstompjes of kleine sikkelvormige hoorntjes
komen ook voor. Rammen hebben fraaie naar buiten gedraaide hoorns. De hoorns dienen in verhouding te staan met het dier in zijn geheel. Aan de oppervlakte zijn de hoorns geribbeld en niet gepigmenteerd. De hoorn heeft een maximale lengte van 70cm met een 1,5-voudige
wending 35cm buitenwaarts gedraaid. De maximale waarde voor de uitwendige
krommingsdoorsnede is 20cm.

Bijlage 2: Keuringsformulier SFS

Klik hier voor het keuringsformulier (pdf).

Bijlage 3: Toelichting keuringsformulier SFS

Klik hier voor de toelichting op het keuringsformulier (pdf).

 

Dit keuringsreglement is tijdens de ALV van 31 mei 2015 goedgekeurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *