SFS
Versoepeling scrapie-eis bij importeren

Versoepeling scrapie-eis bij importeren

Voorheen moest elk schaap dat werd geïmporteerd voldoen aan de eis dat deze ARR/ARR was. Inmiddels zijn de Europese regels hieromtrent versoepeld. Ook voor leden van de SFS is dit goed nieuws!

De NVWA (Voedsel- en Waren Autoriteit) heeft op haar website (zie hier) een instructie opgenomen voor het invoeren van fokschapen van ‘bijzondere’ rassen. Aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan voordat een schaap dat géén dubbel ARR is, ingevoerd mag worden. Eén van deze voorwaarden is dat het ras zeldzaam is. De universiteit van Wageningen heeft op basis van het aantal fokooien een lijst (zie hier) opgesteld van de zeldzame buitenlandse schapenrassen in Nederland. De Skudde staat hier ook vermeld, als zijnde ‘kwetsbaar’. 

In de wereldwijde lijst met zeldzame rassen staat de Skudde bij meerdere landen vermeld, wanneer tussen deze landen Skuddes worden ingevoerd kan van de versoepelde regelgeving gebruik worden gemaakt. Een andere voorwaarde is dat het ingevoerde dier is ingeschreven in een erkend stamboek én dat de persoon die het dier wil invoeren lid is van een erkend stamboek. Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de SFS wederom als stamboek erkend, met uw lidmaatschap heeft u dus alvast aan één van de voorwaarden voldaan!

Door deze versoepelde regelgeving is het wellicht nét iets eenvoudiger geworden om een Skudde te importeren. Mocht u naar aanleiding van bovenstaand vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Tot slot; alle verenigingen die zijn aangesloten bij het Platform KSG hebben het verzoek ontvangen om het platform te informeren wanneer iemand gebruik maakt van deze versoepelde regels, deze ervaringen zullen worden meegenomen in de evaluatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *