SFS
Resultaat keuringen 2022

Resultaat keuringen 2022

Tijdens de ALV in 2018 hebben de leden gekozen voor toekomstscenario ‘2b’ voor onze vereniging:

2) SFS richt zich op de fokkende leden en legt een tweeledige registratie aan, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen fokkende en niet-fokkende leden. Aandacht gaat uit naar de fokkende leden, waarbij de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten zelf zorgdragen voor de juistheid van de geregistreerde dieren en alleen als dit op orde is, komen ze in aanmerking voor keuringen, etc. Bij fokken worden de uitgangspunten van “gezond” fokken daadwerkelijk in de praktijk gebracht (laag houden inteelt, raszuiver fokken, richten op diergezondheid). Hiermee komt er een duidelijke tweedeling binnen de SFS, maar zou behoud van de stamboekerkenning gewaarborgd moeten blijven. Inspanning van het bestuur richt zich volledig op controle registratie/ diergezondheid en keuringen. Van de leden wordt verwacht dat zij hier actief in deelnemen.
2b) als boven, maar keuren uitbesteden.

We zijn erg blij dat het ons gelukt is om externe keurmeesters te vinden die onze Skuddes willen keuren. In 2022 is voor het eerst sinds lange tijd in één jaar een keuring aan alle leden van de SFS aangeboden. Tijdens de ALV op 29 juni 2023 zijn de resultaten van de keuringen in 2022 gepresenteerd. Het bestuur is blij met deze resultaten:

  • 48% van de leden met dieren heeft deelgenomen.
  • 45% van het dierenbestand is in 2022 gekeurd.
  • 82% van de gekeurde dieren zijn jonger dan 3 jaar.
  • 95% van de stamboekdieren zijn goedgekeurd.
  • 68% van de ooien voor het hulpstamboek zijn goedgekeurd.

Voor de leden met potentiële hulpstamboek ooien is het fijn dat ze duidelijkheid hebben over hun dieren. Deze leden kunnen gericht verder in hun fokkerij en de diversiteit van onze genenpool neemt hierdoor toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *