SFS
Nieuw fok- en keuringsreglement

Nieuw fok- en keuringsreglement

Een agendapunt van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2015 was de vaststelling van het aangepaste fok- en keuringsreglement. Het vorige reglement was enkele jaren oud, dan komt er een moment waarop deze opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Nadat het bestuur de eerste lijnen heeft uitgezet, was het hoogtijd om deze klus op te pakken! De vele besprekingen en discussies zijn het eindresultaat ten goede gekomen, tijdens de ALV zijn de voorgestelde reglementen goedgekeurd. Tevens is afgesproken om het keuringsreglement opnieuw tegen het licht te houden wanneer er voldoende praktijkervaring is opgedaan.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude reglement zijn;

  • In het verleden hadden we één fokreglement, we hebben de scheiding tussen fokken en keuren duidelijker aangebracht door te kiezen voor zowel een fokreglement als keuringsreglement.
  • Het fokreglement is voorzien van een begrippenlijst en aangepast aan de huidige tijd met bijvoorbeeld de huidige communicatiemiddelen.
  • In beide reglementen zijn de stamboekstatussen geïntroduceerd en toegelicht.
  • De werkwijze die wordt gevolgd voor eventuele opname van onbekende dieren in de dierregistratie, of voor geïmporteerde dieren, is duidelijker beschreven in het fokreglement.
  • In het fokreglement is nadrukkelijker beschreven welke verantwoordelijkheden leden van de vereniging hebben.
  • Het scrapie standpunt van de SFS (ook tijdens de ALV 2014 besproken) is opgenomen in het fokreglement.

De nieuwe reglementen zijn via onze website te raadplegen.
Uiteraard wordt van alle leden verwacht dat zij deze doornemen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *