SFS
Impressie van de ALV 2019

Impressie van de ALV 2019

Zaterdag 25 mei jl. was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ditmaal bij een lid van het eerste uur, Aad Janson uit Stompwijk. In aanwezigheid van onder andere 4 bejaarde Skuddes (de oudste is van 2004), een konijn, ganzen, eenden, kat en een lekker stuk appelgebak hadden we in de tuin een prima locatie om te vergaderen.

Vorig jaar is tijdens de ALV afgesproken dat het bestuur aan de slag zou met het toekomstscenario 2b (‘SFS richt zich op fokkende leden, keuren wordt uitbesteed’). Tijdens de vergadering is stilgestaan bij de (gewijzigde) Europese fokkerijverordening (nodig om als stamboek erkend te zijn), de vorderingen op het gebied van inventariseren van fokkende leden (60% van de leden met Skuddes blijkt afgelopen 4 jaren lammeren gehad te hebben!) en uitbesteden van de keuringen. Tot slot zijn ook de resultaten besproken van de vragenlijst die in aanloop van de ALV is uitgezet. We zijn blij met de respons (22 leden) en de positieve reacties over de Skudde en vereniging. Bij de laatste vragen blijkt dat veel leden het werk van de bestuursleden waarderen maar zelf geen/weinig mogelijkheden zien om zich voor verenigingsactiviteiten in te zetten. Voor die ene respondent die aangaf dat de afstand een probleem is: het bestuur beperkt de tijdsbesteding door via Skype of telefonisch te vergaderen (in 2018 hebben we hierdoor bij 5 van de 6 vergaderingen reistijd én brandstof bespaard!). Met het aftreden van een bestuurslid volgend jaar zijn we nog slechts met 2 bestuursleden over. En dat is écht te weinig om deze prachtige vereniging (want dat vinden jullie wel zo blijkt uit de vragenlijst) op een goede manier draaiend te houden… Een uitgebreider verslag van de ALV en resultaten van de vragenlijst wordt nog met de leden gedeeld.

Na afloop van de vergadering hebben we een deel van een Skudde vacht gevilt. Foto’s van deze dag kunt u vinden op onze fotopagina. Was u verhinderd maar lijkt het u ook leuk om zelf een vacht van uw eigen Skudde te vilten? We hebben de instructie hier voor u gepubliceerd.

Hoewel jammer genoeg weinig leden aanwezig waren, hebben alle aanwezigen een hele gezellige dag gehad. We hopen volgend voorjaar weer een gezellige dag te kunnen organiseren. Wellicht heeft u een leuk idee om iets te organiseren??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *