SFS

Begrippenlijst

A – BC – D – E – F – G – HI – J – KLM – N – O – P – QRS – T – U – V – W – X – Y – Z

B
Blauwtong Virusziekte bij herkauwers die wordt overgebracht door bepaalde muggensoorten.
Bloedlijn Mannelijke afstammingslijn.
C
Conditiescore Veelgebruikte methode om de conditie van een ooi te bepalen (klik hier voor afbeelding conditiescore). De conditie wordt bepaalt op basis van de lendenstreek op de rug, de score varieert van 0 tot 5. Een ooi dat vel over been is krijgt de score 0, een overvette ooi scoort 5. De optimale score rond de dekperiode is 3 – 3,5.
F
Fokfamilie Vrouwelijke afstammingslijn.
H
Hamel Gecastreerde ram.
I
Inteelt Kruising tussen nauw aan elkaar verwante individuen
K
Kween Tweeslachtig dier, kenmerken van zowel ram als ooi.
L
Lam Schaap jonger dan 1 jaar.
Leverbot Inwendige parasiet die door een zoetwaterslakje wordt verspreid, komt voor op natte/vochtige weides.
M
MKZ (mond- en klauwzeer) Zeer besmettelijk virus, betreft een aangifteplichtige ziekte.
Myiasis Huidmadenziekte veroorzaakt door de larven van een vlieg.
O
Ooi Vrouwelijk schaap
Q
Q-koorts Een bacterie die veelal zorgt voor verwerping, betreft een aangifteplichtige ziekte.
R
Ram Mannelijk schaap.
Rotkreupel Besmettelijke bacterie die ontsteking aan de klauwtjes veroorzaakt. Voor meer informatie zie www.rotkreupel.nl
S
Scheerziekte Darmdraaiing veroorzaakt door het ‘over de rug’ draaien van een schaap. Een schaap moet langs een en dezelfde zijde omlaag en omhoog, of rechtop, om dit te voorkomen.
Schmallenbergvirus Virus veroorzaakt misvormde (niet levensvatbare) lammeren.
Scrapie Hersenziekte waarvan de gevoeligheid erfelijk is bepaald. Zie ook onze scrapie pagina.
Z
Zoönose Infectieziekte die tussen mens en dier overgedragen kunnen worden. Zie voor meer informatie de RIVM.
Zwoegervrijstatus Een schapenhouder waarbij met (herhaaldelijk) bloedonderzoek is aangetoond dat de aanwezige schapen geen zwoegerziekte hebben.
Zwoegerziekte Besmettelijke longaandoening veroorzaakt door een virus waarvoor geen medicijnen zijn. Voor meer informatie zie www.zwoegerziekte.nl

A – BC – D – E – F – G – HI – J – KLM – N – O – P – QRS – T – U – V – W – X – Y – Z