facebook twitter 
logo

Verschil I&R en DAS

Binnen het bestuur is het ons opgevallen dat bij een aantal leden de stallijsten uit DAS niet overeenkomen met de gegevens zoals deze in I&R geregistreerd staan. Voor een aantal leden kan dit kloppen; zij hebben een aantal dieren van buiten het stamboek rondlopen of houden meerdere schapenrassen. Voor de meeste leden geldt echter dat zij maar 1 ras schapen aanwezig hebben en dat al deze dieren stamboekdieren zijn. Daarmee zou het aantal dieren op de stallijsten overeen moeten komen met het aantal dieren in I&R.

Om duidelijk te maken wat de twee systemen precies inhouden en hoe deze beiden (via DAS) gesynchroniseerd kunnen worden, hebben wij daarom dit stuk geschreven. Allereerst om uit te leggen wat de beide registraties inhouden, daarnaast om te komen tot een deugdelijke administratie van uw dieren in beide systemen.

Wat is I&R?
I&R is een verplichte dierregistratie die wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het uitvoeringsorgaan van het ministerie van Landbouw. De registratie is bedoeld om vanuit het ministerie een actueel beeld te hebben van het aanwezige aantal landbouwhuisdieren in Nederland en hun verblijfplaats.

Voordat iemand schapen mag aanschaffen, moet diegene bij RVO een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aanvragen (dit is per diersoort een ander UBN.) Met de aanvraag van het UBN is het voor RVO bekend waar zich bepaalde landbouwhuisdieren bevinden. Verder geeft de aanvrager de oormerken van de aangeschafte dieren door, waardoor bekend is hoeveel dieren er zich op dit UBN/ adres bevinden.

Zowel het aanvragen van een UBN als het correct registreren van het aantal dieren en oornummers zijn geen vrijblijvende aangelegenheid! Alle wijzigingen in aantallen moeten binnen 7 dagen bij I&R gemeld zijn. Enige uitzondering hierop is de registratie van geboortes, deze moeten binnen 6 maanden bekend zijn.
Er wordt door de nVWA op correcte boekhouding gecontroleerd en misstanden worden gezien als economisch delict. De boetes die hierbij gelden zijn hoog en voor hobbymatige houders gelden geen kortingen op deze bedragen.

Verder informatie over I&R, staat op deze pagina van RVO.

Wat is DAS?
DAS, voluit DAS-online, is het dierregistratiesysteem, waar de verenging gebruik van maakt. Waar het bij RVO gaat om aantallen en locatie per diersoort, gaat het binnen een fokvereniging veel meer om de herkomst en eigenschappen van de individuele dieren.
Aangezien alle dieren binnen het stamboek zijn te herleiden naar de eerste geïmporteerde Skuddes in 1993, is het goed mogelijk om bijvoorbeeld afstamming en verwantschap inzichtelijk te maken. Zeker voor het zoeken naar een geschikte dekram is dit een groot voordeel, omdat er vooraf al kan worden gekeken of een dekking succesvol uitpakt qua inteelt…

DAS-Online is een van de programma’s waarmee dit kan en is een aantal jaar geleden door het bestuur gekozen als stamboekregistratiesysteem. Alle toen bekende dieren en eigenaren zijn daarbij in DAS ingevoerd en alle nieuw geboren dieren en overige mutaties (aan- en afvoeren) moeten door de leden zelf worden bijgehouden.

DAS-online is te vinden op https://www.gcsix.nl/das/
Bij inschrijving als (nieuw) lid heeft u inloggegevens voor DAS-online ontvangen. Mocht u deze niet meer weten, dan kunt u op de inlogpagina nieuwe inloggegevens aanvragen.

Het bijhouden van DAS is dus geen verplichting vanuit RVO, maar voor de vereniging is het wel van grote waarde dat de gegevens in DAS voor alle dieren en alle leden actueel zijn! (Dit geldt ook voor wijzigingen in woon- of emailadres en telefoonnummer.)
Verder kunnen wijzigingen die in DAS worden doorgevoerd direct worden doorgegeven aan I&R. Op deze manier zijn beide registraties direct bijgewerkt naar de werkelijke situatie in de wei!

Om het gebruik van DAS zo gemakkelijk mogelijk te maken, staan er op de website van de vereniging een aantal handleidingen die stap voor stap uitleggen hoe u gegevens in DAS kun wijzigen:
https://skudde.nl/dierregistratie/

Ook staat er een duidelijke beschrijving hoe u het doormelden van veranderingen aan I&R kunt instellen:
Handleiding Starten met DAS

Mocht u er ook met de handleidingen niet uitkomen, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Wij helpen u graag verder in het gebruik van de dierregistratie!

Vriendelijke groeten,

Meindert Bouta
Nanda Grondsma
Peter Groot
Hans Korsuize
skudde_logo
facebook twitter