facebook twitter 
logo

Beste leden van de SFS,


Ditmaal geen nieuwsbrief zoals jullie van ons gewend zijn, maar een "ingezonden brief" van het bestuur. Het bestuur van de SFS bestaat momenteel uit 2 personen: Meindert Bouta en ikzelf, Nanda Grondsma.

In 2009 ben ik in het bestuur gerold als secretaris, in 2013 heb ik de ‘sprong’ gewaagd om als twintiger de voorzittershamer op te pakken en tegelijkertijd is Meindert bij het bestuur gekomen als secretaris. Uiteraard met dank aan de bestuursleden die ons de afgelopen jaren hebben geholpen, staan we waar we nu staan.

Maar waar staan we nu?
Eind 2012 stonden we op een dieptepunt, geen bestuursleden is geen vereniging. De geplande opheffingsvergadering had een opkomst waar je U tegen zegt. Toen werd duidelijk hoe groot ons gezamenlijke hart is voor het Skuddeschaap. Het bestuur werd aangevuld en we hebben mooie jaren gemaakt. We hebben in 2015 een cursusdag onder leiding van Eduard Brandsma en Henk Slaghuis gevolgd en we zijn met een klein comité (hoofdzakelijk bestuursleden) gestart met het keuren van Skuddes binnen onze vereniging.
Omdat én bestuurslid én Skuddes keuren naast werk én een gezinsleven niet te combineren valt, hebben we in de zomer van 2018 tijdens de ALV de keuze voorgelegd aan de leden ‘hoe gaan we verder’. De voorkeur werd uitgesproken voor variant 2b:

"SFS richt zich op de fokkende leden en legt een tweeledige registratie aan, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen fokkende en niet-fokkende leden. Aandacht gaat uit naar de fokkende leden, waarbij de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten zelf zorgdragen voor de juistheid van de geregistreerde dieren en alleen als dit op orde is, komen ze in aanmerking voor keuringen, etc. Bij fokken worden de uitgangspunten van "gezond" fokken daadwerkelijk in de praktijk gebracht (laag houden inteelt, raszuiver fokken, richten op diergezondheid). Hiermee komt er een duidelijke tweedeling binnen de SFS, maar zou behoud van de stamboekerkenning gewaarborgd moeten blijven. Inspanning van het bestuur richt zich volledig op controle registratie/ diergezondheid/keuren. Van de leden wordt verwacht dat zij hier actief in deelnemen. Het uitvoeren van keuringen wordt uitbesteed."

Sinds dit besluit hebben we hieraan gewerkt, een langzaam proces dat niet voor iedereen zichtbaar was maar mét een eindresultaat. We hebben dit voorjaar de bevestiging gekregen dat de keurmeesters van de NFDH (fokkersvereniging Drents heideschaap & Schoonebeeker) bereid zijn om voor ons in Nederland de Skuddes te gaan keuren. Goed nieuws!!
Helaas... zoals u zult begrijpen ivm Corona, verwachten we niet dit jaar te kunnen starten, het keuren ligt momenteel volledig stil. Maar de bereidheid is er, en wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking in de toekomst.

Maar dan, de toekomst..
Hoe gaat die voor de vereniging eruit zien? Sinds 2017 is ons bestuur van 5 naar 3 leden gegaan. Eind 2019 heeft Leo van Nimwegen zijn bestuursfunctie (stamboekadministratie) neergelegd, we zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet voor de SFS. Met zijn vertrek is slechts nog sprake van een tweekoppig bestuur. Meindert en ikzelf hebben beide een (meer dan) fulltime baan, een erf met diverse dieren die vrije tijd vragen en een gezin (waarbij we Meindert mogen feliciteren met zoon nummer 3 begin dit jaar!). En daarnaast vinden we het óók nog leuk om ons in te zetten voor de Skuddes. Hoewel er ook altijd minder leuke kanten zijn (zoals de bureaucratie omtrent de stamboekerkenning of het ter woord staan van een ex-lid die teleurgesteld is omdat de verenging draait op vrijwilligers i.p.v. werknemers), overheerst het leuke gelukkig. Als bestuurslid krijg je vragen van zowel leden en niet leden, via mail, telefoon of social media. We vinden het leuk om te keuren, een volle zaterdag op pad, met anderen praten over hun schapen. Of bijvoorbeeld naar een evenement als de Dag van het Schaap om te praten over ‘onze’ Skudde. Het is écht waar heel erg leuk om zo actief betrokken te zijn bij dit mooie schapenras. De interactie met andere schapenhouders en fokkers, de gedeelde passie en de nieuwe ideeën die je hoort zijn allemaal even waardevol.

Maar wij hebben net als ieder ander maar 24 uren in een dag. En het eindigt ooit een keer. Met nog 2 bestuursleden komt onze vereniging inmiddels akelig dichtbij dat eind.

Een vereniging wordt niet gevormd door het bestuur. Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Door u en mij. Samen vormen wij de SFS. De Skuddes brengen ons bij elkaar. Met elkaar kunnen wij deze vereniging draaiende houden. Vanuit Meindert en mij komt daarom de dringende oproep aan u allen om een beetje mee te draaien. En iedereen kan dat op zijn of haar eigen wijze doen, bij wat past bij jezelf. Bestuurslid zijn kost slechts vrije tijd, vrije tijd die je vooral kan besteden aan de dingen waar jij energie van krijgt, waar jouw expertise ligt en wat jij leuk vindt. Er is alle ruimte om gezamenlijk af te tasten naar een invulling voor de toekomst.

Door de Corona crisis (misschien zelfs dankzij) hebben wij nu geen opheffingsvergadering gepland. Maar wij hopen met deze ingezonden brief jullie allemaal te kunnen bereiken zoals we dat in 2012 hebben gedaan.

Graag horen we van jou!

Groeten,
Meindert Bouta / 06-16010339 / [email protected]
Nanda Grondsma / 06-13169621 / [email protected]
IMG_1139
Een foto van de keuring op 17 november 2019 te Groningen

ALV: 29 augustus 2020

Het is momenteel lastig om een fysieke algemene ledenvergadering te beleggen. Daarom hebben we besloten om dit jaar een digitale algemene ledenvergadering te houden. Dat is nieuw voor onze vereniging en we weten daarom nog niet exact op welke manier we dit gaan doen maar hierover zullen we tijdig informatie rondsturen. We zullen ons best doen om voor alle leden de vergadering toegankelijk te maken. De reistijd hoeft in elk geval geen bezwaar meer te zijn!

Een datum hebben we al geprikt: zaterdagochtend 29 augustus 2020.
Mocht iemand problemen hebben met een digitale ALV dan vernemen we dit graag.
1
Vroege lammetjes in Schagen (februari 2020)
skudde-schaap-keuring-10-01-2015-100
Actiefoto van ons ex-bestuurslid Stamboekadministratie (2014 t/m 2019) Leo van Nimwegen
skudde_logo
facebook twitter